Wie neemt de kinderen best ten laste?

Het is een vraag die ik heel vaak krijg tijdens de aangiftes personenbelasting:

“Bij wie staan de kinderen best ten laste?”
of
“De kinderen staan ten laste bij mij, en in de aangifte staan ze bij mijn partner”

 

Eigenlijk maakt het niet zoveel uit…

Voor jouw belastingaangifte maakt het niet uit, of ze bij jou of jouw partner ten laste staan. Bij de belastingberekening worden ze immers toegewezen aan de partner bij wie dit de voordeligste berekening geeft. En dat helemaal automatisch.

Dit gebeurt wel alleen maar wanneer je een gezamenlijke aangifte indient. Bij feitelijk samenwonenden, of fiscaal co-ouderschap gaat dit niet automatisch. Daarover meer hieronder.


Waarom hoor ik dan altijd dat dat een verschil maakt?

Het maakt geen verschil voor jouw belastingaangifte. Maar, het maakt wél een verschil voor de loonberekening. Ben je bedrijfsleider of loontrekkende, dan kan je bij de loonberekening aangeven dat je kinderen ten laste hebt. Er wordt dan rekening mee gehouden bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing. Dat zorgt dat jouw maandelijks nettoloon hoger zal uitvallen.

Dat maakt dus dat je het grootste netto voordeel zal krijgen wanneer de partner met het hoogste inkomen de kinderen ten laste neemt.

Dan maakt het toch iets uit?

Aan het einde van de rit niet, nee. Je kan wel maandelijks een netto voordeel krijgen door de kinderen bij één van de 2 partners ten laste te nemen. Maar dat is dus enkel van belang om te bepalen hoeveel bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden.

Na afloop van elk kalenderjaar wordt een gezamenlijke belastingaangifte ingediend, waarbij per partner wordt gekeken bij wie het meeste voordeel oplevert. Werd teveel bedrijfsvoorheffing afgehouden, dan krijg je terugbetaald. Was dit te weinig, dan moet je bijbetalen.

Uiteindelijk zal je dus exact evenveel belasting betalen, los van welke partner de kinderen ten laste neemt voor de maandelijkse loonberekening.

 

Woon je feitelijk samen of is er co-ouderschap ?

Feitelijk samenwonenden dienen een aparte belastingaangifte in. Slechts 1 van beide ouders kan de kinderen dan ten laste nemen. Dit is dan best de partner met het hoogste inkomen.

Bij fiscaal co-ouderschap neemt de ouder waarbij de kinderen gedomicilieerd zijn de kinderen ten laste. Maar via een aparte code wordt het fiscaal voordeel verdeeld over beide ouders. Zo krijgt elke ouder hetzelfde voordeel.

 

 

 

Jouw administratie vereenvoudigen en automatiseren?

Jouw administratie vereenvoudigen en automatiseren?

Schrijf je in en ontvang enkele tips waarmee je zelf aan de slag kan.