Jouw bvba in een nieuw jasje

Wat is de impact van het nieuwe wetboek vennootschappen voor jouw vennootschap?

Zoals je misschien al hebt gehoord, werd op 1 mei de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht. Deze wet werd opgenomen in het gloednieuwe Wetboek Vennootschap en Verenigingen (WVV). Concreet betekent dit een hele omwenteling van het vennootschapsrecht. Er is veel veranderd, héél veel.

Het nieuwe vennootschapsrecht had tot nu toe vooral gevolgen voor nieuw op te richten vennootschappen. Maar vanaf 1 januari 2020 zijn alle dwingende bepalingen echter automatisch ook van toepassing op bestaande vennootschappen, dus ook op jouw bvba!

Wat betekent dat voor mij?

In het nieuwe WVV bestaat de bvba niet meer, dus mag de benaming ook niet meer gebruikt worden. Ook verandert de schrijfwijze van de V.O.F. en gcv. Vanaf nu moet overal de benaming van het nieuwe WVV gebruikt worden.

Je moet (ook vroeger al) op al jouw documenten de rechtsvorm vermelden. Vanaf 1 januari is dat dus niet langer BVBA, maar wel BV. Een V.O.F wordt ingekort tot VOF en een gcv heet vanaf nu CommV (commanditaire vennootschap).

Nu hoef je niet meteen ongerust te worden, je moet niet per direct al jouw briefpapier weggooien. De wet voorziet immers geen sanctie. Maar om discussies te vermijden pas je de rechtsvorm dus best wel aan waar dat mogelijk is. Op jouw website, digitale facturen en in e-mails kan dit eenvoudig aangepast worden..

Zijn er nog andere wijzigingen waar ik rekening mee moet houden?

In een BV (de oude BVBA dus) spreek je niet langer over ‘vennoten’ maar wel over ‘aandeelhouders’. Ook heeft een BV geen ‘zaakvoerders’ maar ‘bestuurders’. Vanaf 1 januari 2020 moeten documenten van een BV dan ook ondertekend worden als ‘bestuurder’.

De termen ‘vennoten’ en ‘zaakvoerders’ worden enkel nog gebruikt door vennootschappen zonder of met onvolkomen rechtspersoonlijkheid, zoals de CommV en VOF.

Ook moet jouw accountant enkele boekhoudkundige wijzigingen doorvoeren aangezien het kapitaalconcept niet langer bestaat in een BV. Het uitkeren van een dividend wordt in een BV ook strikter geregeld door de dubbele uitkeringstest die werd ingevoerd.

Moet ik verder nog iets doen?

Neen. Toch niet nu meteen, je hebt nog even de tijd. Elke bestaande bvba moet voor 1 januari 2024 naar de notaris voor een statutenwijziging, om zo de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe WVV. Daarnaast ben je wél verplicht om bij de eerstvolgende statutenwijziging meteen de statuten aan te passen aan het nieuwe WVV, zelfs al staat de reden van de statutenwijziging daar los van.

Samengevat:

  • BVBA wordt BV
  • V.O.F. wordt VOF
  • GCV/Comm.V wordt CommV
  • In een BV worden vennoten aandeelhouders en zaakvoerders worden bestuurders

Wil je meer weten over de wijzigingen in het nieuwe WVV? Lees er hier meer over, of stel jouw vraag aan Annelies.

Jouw administratie vereenvoudigen en automatiseren?

Jouw administratie vereenvoudigen en automatiseren?

Schrijf je in en ontvang enkele tips waarmee je zelf aan de slag kan.